Vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 oli Reiferillä vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta tekemisen vuosi. Saimme kirjata järjestelmäämme kaikkiaan hiukan yli 2000 kappaletta tilauksia, myynnin yhteisarvon ollessa 6,45 miljoonaa euroa. Paljon kiitoksia asiakkaillemme osoitetusta luottamuksesta! 90% myynnistä jakautui 39 asiakkaalle, joten voimme todeta olleemme taas monessa mukana. Liikevaihtoa vuonna 2020 kerrytettiin 5,96 miljoonaa ja keskimääräinen tilauskanta oli 1,18 miljoonaa euroa. Tuloksentekokyvyssä lähestyimme tavoitettamme jääden kuitenkin edellisvuosien tasolle. Pystyimme pitämään kiinni suunnitelluista investoinneistakin.

Myyntiä varten kuuden hengen tiimimme laati 1114 tarjousta, joissa tarjouksien voittoprosentti oli hiukan yli puolet. Tarjouslaskennan lisäksi myyntimme teki jonkin verran uusasiakashankintaa, mutta määrällisesti siinä ei ylletty asetettuihin tavoitteisiin, varsinkin kevään ja syksyn aikana muuttunut tilanne verotti suunniteltuja markkinointitoimenpiteitä.

Tuotannossa kulki lähes 29 tuhatta tuotantotilausta sekä yli 15 tuhatta erilaista nimikettä. Tuotannon suuri vaihtelevuus on siis sekä suuri haaste että myös rikkaus. Se asettaa omat haasteensa tuotannonsuunnittelulle, mutta samalla varmistaa sen, ettei juuri kellään ole kahta samanlaista työpäivää. Lisäksi erilaiset ja uudet nimikkeet tuotannossa pakottavat opiskelemaan jatkuvasti uutta.

Tuotannossamme työskenteli keskimäärin 47 henkeä vuoden aikana, lisäksi työllistimme keskimäärin 1,5 henkeä vuokratyönantajien kautta. Työntekijöiden keski-ikä oli 42 vuotta. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,7 %, missä näkyy se, että korostimme koko vuoden ajan jäämään pienilläkin hengitystieoireilla kotiin. Onneksemme vältyimme suoranaisilta koronan vaivoilta. Etätyötä tehtiin vain työnsuunnittelijoiden toimesta keväällä. Kesätyöpaikkoja emme tarjonneet. Heinäkuussa lomailimme kaikki yhtä aikaa kolmisen viikkoa.

Laadullisissa asioissa keskityimme vuonna 2020 toimitusvarmuutemme parantamiseen. Vuonna 2019 suunnittelutyökaluihin tehtyjen investointien vuoksi oli lupa odottaa merkittäviä edistysaskeleita luvattujen toimitusaikojen pitävyydessä. Toimitusvarmuutemme paranikin koko vuoden ajan tasaisesti ja oli jaksolla 10-12/2020 jo yli 95%. Samaan aikaan tietynlainen kiireen tunne loisti poissaolollaan, joten varmaankin on oikein todeta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty? Kiitokset suorituksen loistavasta parantamisesta koko tuotannon väelle. Todettakoon, että ostotilauksia vuonna 2020 tehtiin hieman yli 3000 kappaletta ja toimittajiemme keskimääräinen toimitusvarmuus oli 87%.

Henkilöstön osalta jatkettiin panostuksia viihtyisään ja turvalliseen työympäristöön. Vuoden aikana koko tehtaassa mitattiin meillä ennätyksellinen 5S -pisteytys, 3,3 pistettä, jota voisi kuvailla sanoin ”Selkeästi yli vaaditun minimitason”. Mikä parasta, näyttäisi siltä korkeat 5S pisteet korreloivat työssä viihtyvyyteen ja työn mielekkääksi kokemiseen. Loppukesästä järjestimme myös koko henkilöstölle mahdollisuuden antaa palautetta ja osallistua yhteiseen kehittämiseen haastattelutuokioiden kautta. Haastatteluiden tuloksia pystytään hyödyntämään suoraan tulevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Kaiken kaikkiaan vuodesta 2020 jäi mieleen kiitollisuus. Saimme tehdä terveinä töitä kiitettävästi ja pystyimme parantamaan suoritustamme yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaan. Tästä on hyvä suunnata toivottavasti vielä parempaan vuoteen 2021.