Työaikakeinot jouston mahdollistajana

Alihankkija elää ja hengittää asiakkaidensa rytmissä. Tämä tarkoittaa yleensä lyhyttä näkymää ja tilanteita, joissa nopeus on valttia. Toimitusaika on yleensä kriittinen tekijä, ja harvoin sitä on liikaa.

Toisaalta on myös hetkiä, jolloin kaikille käsille ei riitä tekemistä. Tämäkin on normaalia vaihtelua alihankkijan arjessa.

Suuriin vaihteluihin sopii huonosti perinteinen ”kahdeksasta neljään” -ajattelu. (Myönnetään, että meillä Reiferillä työtä on iät ja ajat tehty aloittaen aamukuudelta). Tämän vuoksi olemme ottaneet käyttöön työaikapankin. Työaikapankki ei onnistunut meilläkään ensimmäisellä kokeilulla, vaan sen sääntöjä ja käytäntöä rassattiin useamman kerran, jotta siitä saatiin aidosti toimiva työkalu kapasiteetin hallintaan. Muutamaan otteeseen jouduttiin turvautumaan lauantaitöihin, jotta aito kiinnostus työaikapankkiin löytyi kaikilta osapuolilta.

Miten työaikapankki toimii Reiferillä?

Osatekijöinä työaikapankissa ovat normaalit työtunnit, pekkaset, kiky -tunnit ja sovittaessa ylityön perusosa. Kaikki yksi yhteen -periaatteella. Kullekin viikolle sovitaan tavoitetuntimäärä – yleensä 40 tuntia, jonka mukaan töitä tehdään. Normaalina 40 tunnin viikkona ei pankkisaldo siis muutu. Kiiretilanteissa viikkotuntimäärä asetetaan esimerkiksi 50 tuntiin, jolloin pankkisaldo lisääntyy tuon 10 tuntia viikossa. Vastaavasti hiljaisena aikana viikkotuntimäärä voi olla vaikkapa 32 tuntia, jolloin yksi kokonainen vapaapäivä on ilmeinen.

Työntekijä saa palkkansa tasaisesti 40 viikkotunnin mukaan, oli tehtyjä tunteja sitten 50 tai 32. Erotus huomioidaan pankkisaldossa.

Pekkaset ja kiky -tunnit on koplattu yhteen. Laskimme, että edellä mainittujen osatekijöiden vaikutuksesta työntekijä saa lisätunteja vuodessa 84, eli 21 tuntia neljännesvuosittain. Tämä tuntimäärä lisätään työaikapankkisaldoon kullekin työntekijälle aina kolmen kuukauden välein.

Työaikapankista voi tehdä nostoja sekä rahana että aikana.

Ylitöitä ei pidä sekoittaa työaikapankkiin. Meillä ylitöitä tehdessä (aina työnantajan aloitteesta), työntekijä voi päättää perusosan pankkiin tai maksuun laitosta. Ylityökorotus maksetaan aina seuraavassa tilissä.

Pankin käytön ilmoitusajoissa meillä on selkeä käytäntö. Yli kolmen päivän vapaissa ilmoitusaika on työntekijällä vapaata halutessa yksi viikko, päivän poissaoloissa yksi päivä ja sovittaessa heti. Esimerkiksi aurinkoisena maaliskuun päivänä voi lähetä pilkille heti, mikäli se ei luvattuja asiakastöitä haittaa. Työnantajan ilmoitusaika viikkotuntimäärää muutettaessa on 3 päivää.

Työaikapankin käyttö on lisännyt sekä yrityksen reagointikykyä että joustavuutta. Työntekijät kokevat pankin parantaneen työtyytyväisyyttä. Selkeänä lisäarvona koetaan myös mahdollisuus suunnitella omaa työaikaa aiempaa joustavammin.

Suosittelemme työajan uudelleen pohdintaa kaikille työpaikoille sekä rohkaisemme kokeilemaan perinteisestä poikkeavia työaikamuotoja!