Toimitusaika tarkemmaksi tehokkaammalla suunnittelulla

Viime syksyn aikana otimme käyttöön Delfoi Planner -tuotannonsuunnitteluohjelmiston osana toiminnanohjausjärjestelmäämme. Käyttöönotto tehtiin vaiheittain, ensin Hallitien levyosapainoitteisessa tuotannossa ja alkutalvesta Sepäntien raskaampien kappaleiden tuotannon osalta.

Syy, minkä takia päädyimme investoimaan erilliseen tuotannonsuunnitteluohjelmistoon, oli tavoiteltu asioiden selkeys. Aikaisemmin ohjasimme tuotantoa ERP ja MRP -tyyppisesti tilauksen valmistumisesta taaksepäin, ja tämä ei mielestämme antanut meille riittävää tarkkuutta resurssitasolla. Pystyimme kyllä suunnittelemaan tuotannon työvaihekohtaisesti viikko- ja päivätasolle, mutta erilaisten töiden erityispiirteet toivat jatkuvasti haasteita ja yllätyksiä; milloin resurssin työkalut olivat toisaalla käytössä ja milloin jokin erityisosaaja oli viikon ajan liian kovassa kuormassa ja niin edelleen. Lisäksi annoimme itsemme käsittää asiakkaiden haluavan monesti yhä nopeampia toimitusaikoja.

Lisäksi emme olleet aivan tyytyväisiä käytössä olleeseen töiden jakelu- ja kuittauskäytänteisiin. Meillä oli tuotantotiloissa muutama työasema, joista saattoi selailla työvaiheen työjonoja, hakea työmääräimiä ja kuitata töitä alkaneeksi ja loppuneeksi. Työasemanäyttöjen käyttö oli tietokonetyöskentelyyn tottumattomalle hankalaa ja aikaa vievää.

Tekemämme selvitystyön päätteeksi päätimme valita muutamasta vaihtoehdosta tuotannonsuunniteluohjelmistoksi Delfoi Plannerin. Ohjelmistolla oli aikaisempaa näyttöä toiminnasta toiminnanohjausjärjestelmämme kanssa, ja mielestämme ohjelmiston ominaisuudet riittivät toimintaamme. Ohjelmiston integrointi tarpeisiimme sujui hyvin, ja käyttöön Planner ohjelmisto saatiin loppukesästä. Pienen harjoittelujakson jälkeen ohjelmisto toimi niin hyvin, että se laajennettiin myös Sepäntien puolen tuotantoon.

Nykyisellä toimintatavalla hallinnoimme myynnin ja valmistettavien tuotteiden työaikavaiheistukset ja osaluettelot toiminnanohjausjärjestelmässämme, josta niiden siirryttyä valmistukseen kaikki em. tieto siirretään Delfoi Planneriin, jossa kunkin työvaiheen aikataulutus tehdään resurssi- ja miestasolla. Samaan aikatauluun huomioidaan varastoissa olevien raaka-aineiden ennustetut määrät sekä ostotilauksien mukaan saapuvien komponenttien aikataulut. Kun tuotteen valmistusaikataulu on saatu Plannerin puolella suunniteltua toteutettavaksi, siirretään aikataulutieto takaisin myynnin nähtäväksi ja voimme vahvistaa tilauksen hyvin suurella todennäköisyydellä toteutuvalla päivämäärällä.

Välttämättömien muutosten vieminen tuotantosuunnitelmaan on suhteellisen helppoa, ja esimerkiksi sairaspoissaolon sattuessa voidaan reagoida nopeasti ja suunnitella tuotantoaikataulu toisella vaihtoehdolla.

Myös tuotannon työntekijät ovat ottaneet muutoksen hyvin vastaan. Paremman suunnittelun luoma työjärjestys on tuonut selkeyttä tekemiseen ja poistanut kiireen tunnetta. Lisäksi työntekijäkohtaiset työjonot ovat haluttaessa käsipäätteessä nähtävissä, josta työ voidaan myös leimata alkaneeksi ja päättyneeksi.

Asiakkaille ratkaisu näkyy parempana toimitusvarmuutena sekä nopeutuneina toimituksina. Kysy lisää mnyynnistämme: reifer@reifer.fi