Tig-hitsaaja

Reifer Oy on 50 metallialan ammattilaisen työpaikka Kangasniemellä.

Haemme joukkoomme tig-hitsaajaa monipuolisiin ohutlevyhitsaustöihin.

Toivomme sinulla olevan jo kokemusta ohutlevyjen kokoonpano- ja hitsaustyöstä. Materiaalit pääosin ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiinit sekä musta teräs, ainevahvuudet 1-6 mm. Sarjakoot pieniä. Ulkonäkövaatimukset ovat vaativia.

Osaat lukea teknisiä piirustuksia sekä käyttää tietotekniikkaa. Työkieli on suomi tai englanti. Hitsausluokkien ei tarvitse olla voimassa, ne suoritetaan koeaikana.

Palkkaus noudattaa teknologiateollisuuden TES, tvr 5-7 + paikalliset lisät, käytännön palkka 12,50 - 16,00 eur/h ennen lisiä. Käytössä on työaikapankki. Työ on pääosin päivävuoroa.

Lisätiedot ja yhteydenotot: Lassi Otranen, 040 8281 900

Työhaastattelussa suoritetaan hitsauskoe.

Reifer on savuton työpaikka.

Tig-welder

Reifer Oy is a place of 50 professionals in Kangasniemi.

We are currently looking for a tig-welder for sheet metal welding work.

We hope you already have experience in sheet metal assembly and welding. Materials mainly stainless, aluminum and structure steel, material thicknesses 1-6 mm. Lot sizes are small. Appearance requirements are demanding.

You can read technical drawings and use information technology. The working language is Finnish or English. Welding classes do not have to be valid, they are performed during the test period.

The salary follows the technology industry instructions (TES), tvr 5-7 + local supplements, practical salary 12.50 - 16.00 eur / h before supplements. There is a working time bank. The work is mainly a day shift.

More info and contact : Lassi Otranen, 040 8281 900

A welding test is performed in a job interview.

Reifer is non-smoking working place.

 


    Hitsaajan ammattitutkintoMuu metallialan ammattitutkintoMuu ammattitutkintoEi ammattitutkintoa


    Yli 10 v. alalta5-10 v. alalta2-5 v. alalta0-1 v. alaltaEi metallialan työkokemusta