Tekninen piirustus alihankintavalmistajan näkökulmasta

Olemme siitä onnellisessa asemassa, että näemme hyvinkin monenlaisia teknisiä piirustuksia. Osa on edelleen skissimäisiä luonnoksia, mutta onneksi suurin osa meille saapuvista piirustuksista on selkeitä ja teknisesti riittäviä, joilla koneenrakentaminen onnistuu. Olemme tähän keränneet joitakin havaintoja meidän mielestämme hyvien teknisten piirustusten ominaisuuksista.

Selkeä nimeäminen ja numerointi

Ensinnäkin hyvän piirustuksen tunnistaa selkeästä nimeämisestä. Sekä piirustuksen numerointi- että nimeämiskäytännöt ovat huolella mietityt. Hyvä piirustusnumero on mieluiten sama kuin osan numero, tai vähintäänkin piirustusnumero on riittävän selkeästi erillään osanumerosta. Lisäksi piirustuksen esittämä osa on nimetty osaa kuvaavasti. Mikäli mahdollista, piirustuksen nimikenttä sisältää viittauksen ylempään kokoonpanoon sekä mahdolliseen referenssiosaan, jos osa on kopioitu aikaisemmista projekteista.

Piirustuksen nimikenttä saa sisältää myös materiaalista riittävän tiedon. Ainakin perusmateriaali on hyvä olla näkyvissä. Pintakäsittelytieto ja -ohje saa olla näkyvissä. Mahdollisen värisävyn voi ilmoittaa tilauksen yhteydessä irrallaan piirustuksesta, mikäli osaa maalataan eri sävyiseksi loppuasiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Riittävät kuvannot

Hyvässä piirustuksessa on riittävästi kuvantoja ja leikkauksia. Tietenkin yksinkertainen osa on helppo esittää yksinkertaisesti. Toisaalta monimutkaista osaa ei tarvitsisi lisää monimutkistaa erikoisilla leikkauksilla tai käännetyillä katsantosuunnillaan. Piirustusmerkintöjen tulee noudattaa standardeja, mutta liian erikoisia ja harvakseltaan käytettyjä piirustusmerkintöjä tulisi välttää – lukijalla ei välttämättä ole samaa piirustuksiin liittyvää ammattitaitoa kuin suunnittelijalla. Liian erikoisien merkkien sijasta kannattaa harkita lyhyttä sanallista lisäohjeistusta. Lisäohjeistuksessa tulee tietenkin välttää murre- tai sisäpiiriilmaisuja.

Mielestämme hyvässä piirustuksessa on aina 3D –kuvanto havainnollistamassa kappaletta. Kuvanto nopeuttaa osien hahmottamista tuotannon aikana, sekä antaa mielikuvan kokonaisuudesta ennen piirustuksen yksityiskohtiin syventymistä

Osaluettelo vai osat piirustuksessa

Erillinen osaluettelodokumentti vai osaluettelo piirustuksessa? Molempia näkee. Alihankkijan kannalta erillinen osaluettelo erillisine osanumeroineen olisi paras käytäntö. Tällöin mahdollisen muutoksen tullessa vai kyseinen osa revisioituu, eikä tarvitse revisiohallinnassa käsitellä kaikkia piirustuslehdessä näkyviä osia. Erillinen osaluettelo saattaa myös joissakin tilanteissa mahdollistaa nopeamman kustannuslaskennan, mikäli osaluettelon formaatti mahdollistaa sen sisäänlukemisen alihankkijan järjestelmiin.

Revisiointi selkeäksi

Jotta vältetään suunnittelumuutoksien aiheuttama sekaannus hankinta- ja valmistusketjussa, tulee piirustusten selkeään muutosrevisiointiin kiinnittää huomiota. Hyvässä piirustuksessa osan revisio näkyy yksiselitteisesti, muutoksen peruste on lyhyesti kerrottu, eikä revisiointi ole sotkettavissa mahdolliseen versiointiin.

Hitsausmerkit

Mikäli kappale valmistetaan hitsaamalla, ja hitsauksen onnistumisella on oleellinen merkitys lopputuotteessa, on hitsausmerkintöjen oikeellisuuteen syytä kiinnittää paljon huomiota. Erillisen saumaluettelon käyttöäkin voi harkita. Riittävät hitsausmerkinnät ja hitsauksen laatuvaatimusten esittäminen nopeuttavat tuotteiden valmistusprosessia ja vähentävät virheiden mahdollisuuksia. Mikäli hitsauksiin liittyy ulkonäkövaatimuksia, nämä olisi hyvä esittää piirustuksessa sanallisesti. Piirustusmerkintöjä voi täydentää erillisellä hitsausohjeella.

Tiedostomuodot

Meillä yleisimmäksi tiedostomuodoksi on valikoitunut pdf-piirustus. Pdf aukeaa jokaisella työasemalla ja se on yleensä helppo tulostaa. Pdf -piirustuksia voidaan täydentää siihen liittyvillä cad-piirustuksilla, joista alihankkija osaa poimia valmistuksessa tarvittavat muut mitat. Erilliset levityspiirustukset ohutlevyosista helpottavat, mutta sisältävät aina virhemahdollisuuden. Pystymme käyttämään erilaisia 3D -piirustuksia tuotannon lähtötietoina, mutta yleensä näissä voi olla isojakin puutteita materiaalitiedoissa, ja useasti niiden jakelu voi olla rajoitettu.