Tehokas valmistus suunnittelun tukena

Moni kone- ja laitevalmistaja keskittyy omaan ydinosaamiseensa, tuottamaan laadukkaita koneita asiakkailleen. Mekaniikan suunnittelun osalta tämä johtaa toivottavasti siihen, että valmistettava kone toimii hyvin ja täyttää käyttötarkoituksensa hyvin. Hyvässä tapauksessa myös koneen osien ja osakokonaisuuksien valmistettavuuteen osataan kiinnittää huomiota.

Yhä harvemmalla kone- ja laitevalmistajille on enää omaa osavalmistusta. Tämä tuo varmastikin kustannussäästöjä koko valmistus- ja hankintaketjun osalta. Haittapuolena tässä voi olla mekaniikkavalmistuksen suunnitteluosaamisen ohentuminen. Suunnittelija ei saa enää samalla tavalla suoraa, rakentavaa ja kehittävää palautetta, kuin jos mekaniikan valmistus olisi saman katon alla.

Me Reiferillä koemme yhdeksi tärkeäksi tehtäväksemme antaa valmistuksen aikana havaittua palautetta asiakkaidemme suunnitteluun. Mikäli havaitsemme tuotteen valmistuksen aikana joko valmistettavuuteen tai tuotteen lopullisen käytön kannalta parannettavaa, pyrimme siitä antamaan tietoa hyvinkin suoralla tavalla. Emme välttämättä aina täytä monimutkaisia muutoslomakkeita, vaan monesti muutosehdotus voi olla suoraan asiakkaamme piirustukseen skissattu muutosehdotus, joka sähköpostitetaan joko suoraan tiedossa olevalle suunnittelijalle tai oston suorittaneelle taholle.

Ilahduttavan monta kertaa muutospyyntö etenee muutokseksi asti. Parhaimmillaan pystymme muutoksen yhteydessä perustelemaan, miksi kyseinen muutos tulisi toteuttaa, millaisia vaikutuksia sillä on valmistettavuuteen ja minkälainen kustannusvaikutus muutoksella on osakokonaisuuden hankintahintaan.

Mikäli emme ole toimittaneet vielä sinun yrityksesi tuotteisiin liittyviä muutosehdotuksia, kysy ja pyydä niitä suoraan myynnistämme: reifer@reifer.fi