Suojaimet ja ergonomisuus hitsaustyössä

Kun hitsaustyötä tehdään ammattimaisesti, tulee kiinnittää erityistä huomiota työntekijän suojaamiseen hitsaustyön vaaroilta. Tämä on työnantajan tehtävä, joskin työntekijät omalla ammattitaidollaan ja aloitteellisuudellaan voivat parantaa työoloja merkittävästikin.

Hitsaustyössä on monenlaisia vaaroja. Hitsauksessa näkyvin haitta on valokaari, jossa esiintyvä uv-valo on haitallista silmille ja iholle. Valokaaren vaikutukselta voi suojautua asianmukaisilla työvaatteilla ja erityisellä silmäsuojauksella, ns. hitsausmaskilla. Lisäksi tulisi huomioida uv-valon haittojen estäminen mahdollisesti muihin tilassa työskenteleviin ihmisiin.

Hitsaustyössä aiheutuva lämpö ja sula tai kuuma metalli aiheuttavat mahdollisia tapaturmavaaroja. Työntekijän täytyy olla tietoinen kuumista pinnoista ja varauduttava mahdollisiin roiskeisiin ja kipinöihin. Suojajalkineet tulee valita olosuhteiden mukaisesti.

Hitsaustyössä vapautuu ilmaan myrkyllisiä kaasuja ja yhdisteitä. Ruostumattomien teräksien hitsauksessa vapautuu kromiyhdisteitä, joiden kulkeutuminen hengitysteihin tulee estää kohdepoistojen lisäksi erityisillä hengityssuojaimilla. Sinkityn teräksen ja alumiinin hitsaaminen ovat yhtä vaarallisia, mikäli kaasuja pääsee kulkeutumaan hengitysteiden kautta elimistöön. Hitsaustyötä säännöllisesti tekevät ihmiset testautetaan virtsakokein vuosittain, jotta mahdolliset altistumiset voitaisiin havaita ajoissa, ennen pysyvien terveyshaittojen ilmaantumista.

Jalometalleja tai alumiinia käsittelevien tulisi pestä kädet huolellisesti ennen ruokailua. Tupakointia tulisi välttää kokonaan ja se on erityisen vaarallista tällaisen hitsaustyön jälkeen.

Hitsaustyö on suurelta osin fyysistä työtä, ja samalla työtä, jossa vaaditaan hyvää lihaskuntoa. Työasennot ovat käsinhitsauksessa usein staattisia, ja saattavat aiheuttaa tukielinrasitusta. Työtä voidaan helpottaa erilaisilla mekaanisilla apuvälineillä, esimerkiksi pyörityskoneilla ja nostopöydillä.

Tehokkaan ja turvallisen hitsausympäristön luominen edellyttää vaarojen ja riskien tunnistamista sekä niihin varautumista. Kohdepoistojen ja suojainten tulee olla kunnossa. Lisäksi työterveyden kanssa tehtävän yhteistyön on toimittava. Ilmaiseksi nämäkään eivät tapahdu, vaan työnantajan tulee varautua syntyviin kustannuksiin huomioimalla ne kustannuslaskelmissa.