Reifer Oy 25 vuotta

Reifer merkittiin yritysrekisteriin syyskuussa 1997. Seuranneiden vuosien aikana yritys on kasvanut paikkansa ansainneeksi konepajayhtiöksi Suomessa.

Yritys perustettiin ja toiminta alkoi Kangasniemellä vapaana olleeseen teollisuushalliin, jossa alkuun samassa tilassa leikattiin, särmättiin ja hitsattiin ohutlevytuotteita. Toiminta keskittyi jo hyvin alussa pelkästään ruostumattomien ja haponkestävien teräksien työstöön. Tuotteet olivat alkuun sähkö- ja prosessiteollisuuden käyttöön meneviä koteloita, ohjauspulpetteja ja erilaisia suojarakenteita. Toiminnan vakiintuessa mukaan tulivat alkuun pienimuotoisena asiakkaiden piirustuksella valmistettavat ohutlevyosat ja hitsauskoonnat. Alihankinnan merkitys on vuosien saatossa jatkuvasti noussut ja nykyisin Reiferillä ei ole enää omia tuotteita, omaa suunnittelua tai tuoteratkaisuja, vaan toiminta on selkeää valmistustoimintaa, joka perustuu kokonaan asiakkaiden suunnittelemiin tuotteisiin.

Ajan kuluessa on tuotantotiloja päivitetty ja rakennettu lisää. Yritys on toiminut lähes kokonaan pelkästään Kangasniemen Lapaskankaalla, jossa oma tontti on mahdollistanut tilojen joustavan laajentamisen. Vuonna 2019 hankitun Sepäntien toimitilan mukaantulon jälkeen on voitu paremmin työstää myös mustan teräksen kokoonpanoja. Laajentuneisiin tiloihin on saatu lisättyä myös monipuoliset pintakäsittelytoiminnot, nykyisellään Reiferillä voidaan terästä peittauksen lisäksi myös jauhe- tai märkämaalata eri värisävyihin. Myös tarvittavat koneistukset onnistuvat omissa tiloissa.

Reiferin toiminnassa on korostunut piensarja- ja yksittäiskappalevalmistus. Tällöin tuotanto ei ole ollut huippuunsa automatisoitua, vaan toiminnan keskiössä ovat olleet osaavat työntekijät. Asiakkailta tulleet työt ovat vaatineet sekä hyviä työnsuunnittelutaitoa että hyvää kädenjälkeä. Osaavaa ja sopivaa työvoimaa on löytynyt sekä Kangasniemeltä, että lähikaupungeista. Valmiiden ammattilaisten lisäksi Reifer on vuosien aikana palkannut myös alalle tulleita kiinnostuneita, joita on pystytty työn ohessa kouluttamaan ohutlevy- ja metallitekniikan ammattilaisiksi. Toiminnan aikana lähes joka vuosi on joku saanut valmiiksi ammattitutkinnon tai muun koulutuksen työn ohessa suoritettuna.

Toimintaa ovat eniten kehittäneet sopivan korkealle rimansa asettaneet asiakkaat. Perehtyminen uusiin tuotteisiin sekä mukaan pääseminen joskus mittaviinkin asiakasprojekteihin ovat kehittäneet koko Reiferin osaamista ja ammattitaitoa. Parhaimpia lopputuloksia on saavutettu tiiveissä yhteistyöprojekteissa, joissa suunnitteluvaiheessa on pystytty huomioimaan valmistuksen kannalta oleellisia seikkoja materiaalivalinnoissa ja työmenetelmissä. Näin on säästetty sekä aikaa että kustannuksia.

Nyt yrityksen ollessa jo selkeästi miehen iässä, voidaan todeta Reiferin olevan halukas, kyvykäs ja osaava konepajakumppani kotimaisille kone- ja laitevalmistajille. Reifer pystyy tarjoamaan laajalla rintamalla koneenrakennuspalveluita edelleenkin kasvavalle asiakaskunnalle.

Kiitokset kuluneista vuosista yhteistyökumppaneille, henkilökunnalle ja varsinkin asiakkaille!