Miksi Reifer on hyvä työpaikka?

Kävimme vuoden 2020 aika haastattelemalla läpi koko henkilökunnan ja pyysimme siinä sekä kehitysideoita että arvioita siitä, miksi Reiferille kannattaisi hakeutua töihin.

Ylipäätänsä metalliteollisuudella saattaa yhä edelleen olla huono kaiku työuraa harkitseville. Työ mielletään likaiseksi ja raskaaksi. Varmasti tällaistakin työtä metallin parista yhä löytyy, mutta parhaimmillaan työ teollisuudessa on teknistä, siistiä ja ammattitaitoa vaativaa. Varsinkin Suomesta maailmalle vietävien laitteiden tulee olla niin suunnittelultaan kuin tekniseltä toteutukseltaan huippuluokkaa.

Tehtyjen haastatteluiden avulla nousi esille muutama seikka, joiden avulla Reifer erottuu edukseen vertailtaessa alan työnantajia.

Ensinnäkin työilmapiiriä ja yhteishenkeä työntekijöiden kesken tuotiin esille lähes kaikkien suusta. Työkaverit ovat sellaisia kuin työkaverit parhaimmillaan ovat; työkavereiden eroavaisuudet ammattitaidossa tukevat toisiaan ja apua saa aina pyydettäessä. Työ sujuu hyvässä porukassa joutuisasti huumoria tai pientä pilkettä silmäkulmassa unohtamatta.

Työn organisointi toimii kohtuullisen hyvin. Tekemisessä on selkeä tarkoitus ja kaikesta huokuu se, että toimiston päässä on ainakin jonkin verran asioita yritetty miettiä ja aikatauluttaa etukäteen. Vaikka työkuormaa olisi paljonkin, on tekemiseen varattu pääosin sopivasti aikaa, eikä viime hetken aikataulumuutokset ole koko ajan riesana.

Aktiivisen työntekijän esittämiin kysymyksiin löytyy yleensä vastaus nopeasti. Pienessä yrityksessä on totuttu toimimaan joustavasti, eikä mieltä kaivertavat asiat hautaudu organisaation rattaisiin. Mikäli mielessä on kysymys työsuhteeseen, ajankäyttöön tai kehittymismahdollisuuksiin, on näihin yleensä löytynyt vastaus nopeastikin.

Reiferin työnantajamaine Kangasniemellä on hyvä. Yrityksen historiaan kuuluu toki tuotantomäärien supistumistakin, mutta yleensä tekemisen tahti on ollut ennustettava ja muutokset työntekijämäärissä maltillisia. Vuokratyövoimaa on käytetty ennakoiden ruuhka-aikoina, joka on varmistanut sen että omaa henkilökuntaa ei ole ylimitoitettu.

Työaikajärjestelyt toimivat Reiferillä. Käytössä oleva työaikapankki on useiden aikaisempien kokeiluiden lopputuloksena syntynyt järjestelmä. Työaikapankki yhdistettynä suunnitelmalliseen toimintaan antaa sekä tuotannolle tarvittavan rauhan tekemiseen, että työntekijöille mahdollisuuden sovittaa oman henkilökohtaisen elämän tarpeet työn rytmiin. Toki työaikapankilla on myös vaikutusta yrityksen yleiseen kannattavuuteen, kun ylityömäärät pysyvät hallinnassa.

Työaika on Reiferillä järjestetty pääosin päivätyöksi. Yrityksen toiminnan keskiössä ovat joko yksittäiskappaleina tai piensarjoina valmistettavat, paljon manuaalista työtä vaativat kappaleet. Tällaisien kappaleiden valmistuksen automatisointia on vaikea tehdä. Tämän vuoksi työ on suurelta osin ihmisriippuvaista, eikä isoja koneita, joita tulisi tehokkuuden nimissä ajaa maksimituntimäärää vuorokaudessa, ole paljon. Suurin osa reiferiläisistä tekee puhdasta päivätyötä, työajan ollessa aamukuudesta puoli kolmeen. Tällöin oman elämän sovittaminen työn vaatimuksiin on helppoa.

Työympäristö ovat Reiferillä siistit. Tuotantotilojen kehittämisen työkaluina on pidetty 5S -toimintaa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Tämä antaa selkeät suuntaviivat tuotannon työpisteiden kehittämiseen siten, että työpisteessä järjestys säilyy sekä työntekijöillä on koko ajan tarvittavat työkalut käytettävissään. Aikaa ei kulu työvälineiden etsimiseen, työnteko siistissä ympäristössä on viihtyisää ja turvallista. 5S -toimintaa ei kuitenkaan ole viety liiallisuuksiin, vaan tässäkin tekemisessä on pidetty järki mukana.

Työn riittävää monipuolisuutta ja vaihtelevuutta mainittiin työviihtyvyyttä lisäävänä tekijänä. Pienet sarjakoot ja jopa yksittäiskappaleet antavat sopivasti tekemiseen haastetta, eikä samankaltaisten töiden tekemiseen ehdi juurikaan leipääntyä. Lisäksi asiakkaiden runsas määrä tuo töihin vaihtelevuutta, toki samalla oman lisänsä tuovat asiakkaiden erilaiset piirustus- ja dokumentointikäytännöt, jotka vaihtelevat runsaastikin asiakkaiden kesken.

Yrityksen suhtautumista koulutukseen pidettiin myös positiivisena asiana. Pieneksi yritykseksi Reifer on aina halunnut tarjota työntekijöilleen kehittymisen mahdollisuuksia, ja on kannustanut kehittymishaluisia henkilöitä opintielle. Tällä hetkellä on työntekijöistä neljällä oppisopimuskoulutus käynnissä, ja yksi kouluttautuu kurssimuotoisesti hitsausneuvojaksi. Tässä jos, jossa toteutuu yksi yrityksen arvoista, ”Jatkuva oppiminen”.