Asiakaskyselyn tulokset hyödyksi

Me Reiferillä keräämme asiakkailtamme palautetta säännöllisesti. Nyt huhtikuussa teimme asiakkaille tyytyväisyyskyselyn, joka on toistunut samanlaisena jo useamman kerran. Näin saamme tietoomme myös tyytyväisyydessä tapahtuneet muutokset ja saamme seurattua trendejä kehityksessä.

Asiakastyytyväisyyskyselymme on lyhyt, haluamme siihen vastaamisen olevan helppoa. Kysely käsittää 7 kysymystä, joihin kuhunkin vastataan asteikolla 1-5, jossa 5 on samaa mieltä ja 1 edustaa eriävää mielipidettä. Lisäksi vastaajalla on halutessaan mahdollisuus antaa sanallisesti vapaata palautetta, risuja tai ruusuja.

Kaikkien vastausten keskiarvoksi asiakkaamme antoivat tällä kertaa meille 4,2. Tulos täyttää tähän asti asettamamme tavoitteen ja jatkossa tavoittelemmekin korkeampaa lukemaa. Kiitos jo tästäkin lukemasta, vastauksien perusteella on helppo löytää parannettavaa.

Parhaat arvosanat

Korkeimmat arvosanat saimme yhteydenpidon helppoudesta, toimitustäsmällisyydestä ja tuotteiden laadusta.

Olemme siirtyneet vuoden alusta käyttämään sisäistä viestintäjärjestelmää, jossa asiakkailta tulleet viestit pystytään kohdistamaan vapaisiin resursseihin ja käsittelemään entistä nopeammin. Lisäksi saamme helposti mitattua erilaisten tarjouspyyntöjen ja tilausten käsittelyaikaa. Uskomme tämän parantavan ja helpottavan yhteydenpitoa entisestään. (toivommekin jatkossa meille tulevat yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen reifer(a)reifer.fi)

Toimitustäsmällisyyden arvostus pohjautunee siihen, että pystymme pitämään sen minkä lupaamme. Tilausten vahvistaminen pitävään toimitusaikaan on aiempaa helpompaa nykyisin, kiitos hyvien raportointityökalujen ja yhtenäisten toimintatapojen. Näemme järjestelmästämme tarkasti, milloin kysytyt tai tilatut kokonaisuudet on mahdollista valmistaa, ja vahvistamme tilaukset tähän aikatauluun.

Laaduntuottokyvykkyytemme oli parantunut kahdessa vuodessa paljon. Kiitos siitä kuuluu paljolti tekijöille. Käsittelemme nykyisin saadut laatupalautteet ja reklamaatiot niin ulkoisesti kuin sisäisestikin tehokkaasti ja järjestelmällisesti, ja pystymme monesti aidosti vaikuttamaan taustalla oleviin juurisyihin, ja poistamaan virheellisten tuotteiden aiheuttamaa harmia ja vaivaa asiakkaalle.

Parannettavaa

Parannettavaa toiminnastamme asiakkaiden mielestä löytyy edelleen toimitusnopeudesta ja hintatasosta.

Toimiessamme alihankkijana monelle taholle, ymmärrämme toimitusnopeuden merkityksen. Asiakkaamme kohtaavat omassa liiketoiminnassaan haasteita ja jokapäiväisiä muutoksia, jonka vuoksi meidän toiminnan tulee olla tehokasta, nopeaa ja ennustettavaa. Mikäli meidän toimitusajassa ja toimituskyvyssä tapahtuu nopeasti muutoksia huonompaan suuntaan, aiheuttaa se asiakkaillemme edelleen harmaita hiuksia. Toimitusnopeuttamme pyrimme parantamaan hallitsemalla kapasiteetin ennustettavuutta ja joustavuutta sekä tarjoamalla asiakkaillemme kapasiteettivarauksien aktiivisempaa käyttöä. Tällöin voidaan tuotannostamme varata tietty aikaikkuna asiakkaan tarpeeseen, vaikkei tuotantoa voitaisikaan kuormittaa vielä tarkasti. Tämä antaa monesti esimerkiksi asiakkaan suunnitteluun arvokasta peliaikaa.

Hintatasomme sai osaksi arvostelua. Ymmärrämme toki, että harva ostaja kiittää aktiivisesti toimittajia hinnoista, mutta samalla otamme ostajien arvostelun vakavasti. Olemme tietoisia varsinkin isompien sarjojen kohdalla siitä, että meidän täytyy kovasti kehittää tuotantomenetelmiämme ja tehokkuuttamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyistä palvelua. Aivan lähitulevaisuudessa tulemmekin kertomaan tuotantoamme koskevista merkittävistä uusista askelista.

Kiitos vielä kerran kaikista vastauksista asiakastyytyväisyyskyselyymme. On paljon helpompi kulkea eteenpäin parantamisen polulla, kun ei tarvitse hortoilla epätietoisena, vaan suunta eteenpäin on koko ajan selvillä.

Toki meille saa antaa palautetta kyselyidenkin välillä. Helpoiten se käy laittamalla postia osoitteeseen: reifer(a)reifer.fi tai soittamalla: 0207 983 090.