Aika- ja kustannussäästöjä kokonaisuuksista

Ei tarvitse olla kovinkaan iso tai teknisesti vaikea kone tai laite, kun sen osaluettelon mukainen osien määrä on mittava. Kun tyypillisesti kone- tai laitevalmistaja ei itse valmista kaikkea, on hankinnalla suuri merkitys valmistuksen sujuvuudessa, kustannuksien hallinnassa ja aikataulussa pysymisessä.

Samaan aikaan mekaniikkaa tarjoavien alihankintayritysten palvelukirjo on laaja. Joku tarjoaa laserleikkausta, toinen koneistusta, kolmas pintakäsittelyä ja niin edespäin. Monella yrityksellä toki palvelu on jo laajaa ja kattaa varsin hyvin olemassa olevan asiakaskunnan haluaman mekaniikkavalmistuksen.

Voisiko alihankkijoilta ja mekaniikkatoimittajilta vaatia kuitenkin nykyistä laajempia toimituksia ja enemmän palvelua? Entä jos saisi koko laitteen mekaniikan hankittua samasta paikasta, ja kokoonpanon vaatimat anturit, kiinnitysosat ja tiivisteet samalla? Olisiko konevalmistajan helpompi keskittyä omaan tekemiseensä, kun saapuva tavara on hieman pidemmälle jalostettua?

Mielestämme kyllä. Perusteluina ajan ja kustannuksien säästö.

Toimitusketjussa aikaa säästyy, jos pystyy valitsemaan mekaniikkatoimittajaksi mahdollisimman laajan palveluvalikoiman omaavan toimittajan. Mikäli samalta toimittajalta saadaan hankittua tuotteen valmistuksen kaikki työvaiheet, on ajansäästö jo ilmiselvää. Samalla saadaan säästettyä kustannuksia mahdollisten kuljetuskustannusten jäädessä pois.

Komponenttihankinnoissakin aikaa säästyy, kun määriteltyjen komponenttien ostotoiminta on ulkoistettua. Nykyaikainen suunnittelu tuottaa hyvin tietoa vaadittavien komponenttien ominaisuuksista, ja sopivien toimittajien löytäminen on todennäköisempää tuttujen yritysten joukosta. Kun komponentille on määritelty toimittaja, ja sen hinta on neuvoteltu päämiehen toimesta perustuen vaikkapa vuosiennusteeseen, voi sen varsinaisen tilaamisen siirtää alihankkijalle. Alihankkija tilaa komponentin päämiehen sopimuksella omaan tuotantoonsa, ja vastaa komponentin saapumisesta, varastoinnista ja toimittamisesta päämiehelle. Tällaiseen hankintakuvioon valittujen komponenttien ostotoiminta ei turhaan kuormita päämiehen ostajia.
Kokonaisuuksia hankkimalla kustannuksia säästyy työajan tehostumisena. Säästyvä työaika hankinnassa voidaan käyttää volyymin kasvattamiseen tai toimittajayhteistyön laadulliseen parantamiseen.

Mikäli halutaan siirtyä suurempien kokonaisuuksien hankintaan, tulee luonnollisesti varmistua alihankkijan kyvystä toimia valitussa toimituslaajuudessa. Alihankkijan oman tuotannon laajuuteen, mahdolliseen toimittajaverkostoon ja ostotoimintaan tulee tutustua huolella ja vaatia näyttöjä aikaisemmasta toiminnasta. Aikaisemmat kokemukset ja mahdolliset referenssit auttavat myös tekemään päätöksiä pohdittaessa hankintakokonaisuuden laajentamista.

Meillä Reiferillä on kokemusta sekä laajan alihankintaverkoston ohjaamisesta isoissakin toimituskokonaisuuksissa että näyttöä tehokkaasta ostotoiminnasta. Lisäksi omaamme laajan metallintyöstövalikoiman pintakäsittelyineen. Kysy lisää myynnistämme!