3D -tuotetiedon hyödyntäminen ohutlevyhankinnoissa

Perinteisesti ohutlevyosia varten on tilattaessa toimitettu valmistajalle sekä ohutlevyosan taivutus- että levityskuva. Tämä on saatu aikaiseksi siten, että tilaajalla on ollut omasta suunnittelusta tullut 3D -malli, josta on tulostettu työkuvaksi särmäyskuva, monesti jopa tkv -mitoin, ja lisäksi on luotu erillinen levityskuvanto, josta näkee leikattavan kappaleen geometrian ja ääreismitat.

Tässä toimintamallissa on yksinkertaisuudestaan huolimatta joitakin heikkouksia:

  • suunnittelijan ajattelema taivutus ei ehkä onnistu valmistajalla esimerkiksi työkalueroavaisuuksien vuoksi, toisin sanoen ei saada aikaiseksi juuri tilaajan ajattelemaa taivutussädettä
  • suunnittelijan luoma levityskuvannon tekemiseksi on käytetty laskennallista k-arvoa, joka vaihtelee CAD  -ohjelmiston ja valmistajilta saadun palautteen mukaan. Tuotteissa, joissa on taivutuksia paljon suhteessa kappaleen kokoon, mittavirhe voi olla useita millimetrejä – joka on pienessä tuotteessa paljon!
  • suunnittelijan piirustusten epätarkkuus johtaa helposti siihen, että valmistaja tekee omat valmistuspiirustuksensa eikä vie tekemiään muutoksia tilaajan suunnitteluun tiedoksi, joka hankaloittaa myöhemmin esimerkiksi varaosatarpeita ja vaikeuttaa mahdollista valmistajan vaihtoa
  • levityskuvantojen ja särmäyspiirustusten tekeminen on työlästä suunnittelijallekin ja periaatteessa oman tuotteen kannalta turhaa

Nykyisellään, kun lähes kaikki suunnittelu on 3D -pohjaista, voitaisiin hyvin käyttää 3D -malleja suoraan myös levyosien valmistusdokumentaationa. Tällöin edellytetään, että levyosien valmistajalla on käytössään nykyaikainen levytyöohjelmisto levyosatiedostojen käsittelyyn.

Levytyöohjelmisto käsittelee suoraan 3D -mallia (tiedostomuodoltaan yleisimmin STEP, STP tai IGS), jonka lisäksi levytyöohjelmistoon tuodaan tiedot käytettävästä materiaalista ja käytössä olevista särmäystyökaluista. Näillä tiedoilla ohjelmisto voi luoda särmäysohjelman, sekä edelleen siihen perustuvan levityskuvannon. Näin syntyvät tiedostot valmistaja tallentaa omiin järjestelmiinsä, ja ne ovat suoraan tuotannon käytettävissä.

Tuotannon lopputuloksena on täten 3D -mallia vastaava tuote, ilman erillisiä suunnittelijan luomia särmäys- ja levityspiirustuksia.

Valmistajalle 3D -mallin hyödyntäminen tuo etua virheiden vähenemisenä; esimerkiksi voidaan havaita jo ennen varsinaista tuotantoa, mikäli suunniteltu osa ei jostain syystä sovellu särmättäväksi. Lisäksi etua tuo särmäysohjelmien valmistuminen ns. off-line, jolloin särmäyskoneaikaa vapautuu varsinaiseen taivutukseen asetusaikojen lyhetessä. Samoin koko ketjussa käsiteltävien dokumenttien määrä vähenee.

Reiferillä on valmiudet käsitellä suunnitteludokumentaatiota 3D -muodossa, jolloin tilaaja voi tuotetiedoksi toimittaa ainoastaan tuotteen 3D -mallin, ja loppu ohutlevysuunnittelusta jää Reiferin tehtäväksi.

Reiferillä on Metalixin MBend -ohjelmisto, joka pystyy hyödyntämään käytössä olevia särmäyskoneita ja niiden työkalustuksia.

Edelleen Reifer pystyy antamaan palautetta tilaajan suunnitteluun, mikäli tuotteessa on valmistuksen kannalta kehitettävää.

Kysy mahdollisuuksista lisää myynnistämme.